Filter kategorija

Cijene su informativnog karakter. Za Vašu ponudu kontaktirajte sektor prodaje.

Močene rukavice

BUNTING CLASSIC CRNE RUKAVICE
Zaštitne pletene rukavice sa tankim slojm poluretana. Za precizne radove.
Cijena bez PDV 0.99 KM 1.05 KM
ŠifraR-L022
BojaCrna
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Albo
HARRIER PLAVE RUKAVICE
Zaštitne pamučne rukavice močene u nitril. Za rad sa grubim, mokrim, masnim predmetima
Cijena bez PDV 1.70 KM 1.90 KM
ŠifraR-NP001
BojaPlava
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Albo
PALAWAN RUKAVICE
Zaštitne pletene rukavice močene u penasti lateks. Za rad sa suvim predmetima.
Cijena bez PDV 2.50 KM 2.70 KM
ŠifraR-L207
KategorijaMočene rukavice
Albo
BLUETAIL ZIMSKE RUKAVICE
Zimske pletene akrilne rukavice močene u lateks. Za rad sa suvim, grubim predmetima.
Cijena bez PDV 1.65 KM 1.70 KM
ŠifraR-L028
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Albo
ECO DIPPER RUKAVICE
Zaštitne pletene rukavice močene u lateks. Za rad sa suvim abrazivnim predmetima.
Cijena bez PDV 1.55 KM 1.70 KM
ŠifraR-L307
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Albo
VIREO
Pletene zaštitne rukavice močene u nitril. Za rad sa mokrim i masnim predmetima.
Cijena bez PDV 3.40 KM 3.75 KM
ŠifraR-L119
KategorijaMočene rukavice
Albo
GECKO
Pletene zaštitne rukavice močene u nitril. Za rad sa mokrim i masnim predmetima.
Cijena bez PDV 2.15 KM 2.40 KM
ŠifraR-L3193
BojaSiva
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Albo
HORNBILL RUKAVICE
Zaštitne pletene rukavice polumočene u lateks. Za rukovanje suvim i grubim predmetima.
Cijena bez PDV 2.51 KM
ŠifraR-L107
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Albo
DIPPER RUKAVICE
Pletene zaštitne rukavice močene u lateks. Pogodne za rad sa suvim abrazivnim predmetima.
Cijena bez PDV 2.27 KM
ŠifraR-L007
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Albo
COOT +  RUKAVICE
Zaštitne pamučne rukavice močene u deblji sloj latksa. Za rad sa suvim i grubim predmetima.
ŠifraR-L012
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Albo
EON JAGUAR RUKAVICE
Zaštitne pletene rukavice polumočne u nitril. Za rad sa suvim, mokrim i masnim predmetima.
ŠifraR-EON950
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
EON