Uslovi korišćenja sajta

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).
Albo doo zadržava pravo promjene Uslova unošenjem izmjena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vrijeme posjetite ovu internet stranicu i provjerite da li su se Uslovi možda promijenili od vaše posljednje posjete.

Sadržaji objavljeni na Albo internet sajtu, vlasništvo su Albo doo (Banja Luka) i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.
Nije dozvoljeno mijenjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.
Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koritite naš internet sajt nije dozvoljeno da:
- Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću sajta ili funkcije koje sprečavaju i ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
- Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u Vašem profilu
- Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
- Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
- Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
- Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta
- Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo spriječiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mjere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primjenjujemo Zakon o zaštiti ličnih podataka (Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011) u daljem tekstu ,,Zakon”.

U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi i obimu obrade vaših ličnih podataka od strane Albo d.o.o. ,Branka Perduva 10a Banja Luka, MB 01932772, (u nastavku „Albo“ ili „mi“ ).

1. Na koji način prikupljamo ili dobijamo Vaše lične podatke?
2. Koje podatke prikupljamo od Vas?
2.1. Kupovina/porudžbina na Albo online prodavnici
2.2. Otvaranje korisničkog naloga na Albo internet sajtu
2.3. Kontaktiranje sa Albom – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža)
2.4. Marketinške svrhe - prijava za dobijanje obavještenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter
2.5. Promotivne radnje, nagradne igre, sponzorstva
2.6. Profilisanje
2.7. Posjeta internet stranice
2.8. Kreiranje personalizovanog korisničkog profila
2.9. Korišćenje kolačića
2.10. Google analitika
2.11. Društvene mreže
2.12. Video nadzor
2.13. Učešće u procesu selekcije i zapošljavanja u Albo
3. Ko ima pristup Vašim podacima?
4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
5. Da li ste u obavezi da nam dostavite Vaše podatke?
6. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?
7. Stupanje na snagu i izmjene Politike privatnosti

1. Na koji način prikupljamo ili dobijamo Vaše lične podatke?
Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao potrošača na način kada se registrujete na našem sajtu kako biste online kupovali i/ili dobijali naša obavještenja – newsletter.
Informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, popunite određeni formular.Dalje u tekstu ćemo Vam objasniti svrhe obrada podataka, i osnove u Zakonu Vaše lične podatke ćemo koristiti u marketinške svrhe, samo ako na to pristanete.
Sve vaše lične informacije tretiraju se kao povjerljive, a Albo i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odjeljak: Ko ima pristup Vašim podacima?).

2. Koje podatke prikupljamo od Vas

2.1. Kupovina/porudžbina na Albo web sajtu

Albo kao trgovac je po samom Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015) ovlašćen da prikuplja podatke o svojim kupcima. Vaši podaci su nam neophodni za zaključenje ugovora o prodaji, kreiranje porudžbine, radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate, prijema i rješavanja reklamacija.
U procesu kupovine online potrebno je da unesete svoje podatke u predviđena polja (ime, prezime, e-mail, broj telefona, adresu). Kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu Albo, kao gost. Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi izvršenja ugovora o prodaji, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina i komunikaciju sa Vama.

2.2. Otvaranje korisničkog naloga na Albo sajtu
Albo prikuplja i obrađuje Vaše podatke prilikom kreiranja korisničkog naloga na Albo sajtu. Podaci koje prikupljamo su ime, prezime, e-mail, broj telefona.

2.3. Kontaktiranje sa Albom– različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža)
U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama kao i vrste upita, ti podaci mogu obuhvatiti ime, prezime, broj telefona, adresu e-pošte, ostale informacije o vama koje ste razmijenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.
Podatke prikupljene na ovaj način možemo obrađivati u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite, za potrebe prikupljanja statističkih podataka i profilisanje, kako bi unapredili naše poslovanje. Za potrebe statistike i profilisanja biće izvršena anonimizacija, tako da ne podatak ne može biti doveden u vezi sa konkretnim licem.

2.4. Marketinške svrhe - prijava za dobijanje obavještenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter
Na našem sajtu, kao i prilikom registracije, Albo će Vam ponuditi uslugu slanja obavještenja o aktuelnim ponudama i promocijama na mail i tom prilikom treba da ostavite sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona, adresu e-pošte, naziv, adresu i web adresu kompanije.
Ako ste pristali da primate naša obavještenja, koristimo vašu e-mail/broj telefona i eventualno Vaše ime, oznaku g-din ili g-đa ukoliko to odaberete, za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama / konkursima, novostima i ponudama prodavnica. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja obavještenja o aktuelnoj ponudi i promocijama.
Uz Vašu saglasnost, bilježimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice
www.albo.ba i newslettera. Ocjena ponašanja korisnika podrazumjeva prije svega podatke o odjeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane Alba u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.
Vašu saglasnost za prijem obavještenja o aktuelnoj ponudi i promocijama ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem obaveštenja. Link za odjavu možete naći ovdje ili na kraju svakog newslettera. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke.
Obavještavamo vas da u slučaju da za slanje newslettera/viber/sms angažujemo eksterne partnere i iz tog razloga im dostavimo Vaše lične podatke to će biti učinjeno u skladu sa Zakonom. Podaci će se čuvati dokle god ste Vi saglasni.

2.5. Društvene mreže
Podatke na društvenim mrežama velikim dijelom obrađuje sam operater, i na taj dio Albo ima ograničen uticaj.
Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:
Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sr&gl=rs
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.
Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka- komentare, video snimke, slike, lajkove…objavljuje operater. Albo ih ne dijeli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitni sadržaj i podatke koji predstavljaju krivično delo.
Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usljedi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primjer ne možemo da ih isključimo.
Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

2.6. Video nadzor
Albo koristi video nadzor za potrebe bezbjednosti zaposlenih i imovine, i radi otkrivanja krivičnih djela i drugih spornih situacija. Obavještenje o video nadzoru se nalazi na ulazu u naše objekte. Čuvamo informacije prikupljene putem u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim tijelima i organima za sprovođenje zakona. Pristup podacima imaju samo ovlašćena lica u kompaniji Albo.

2.7. Učešće u procesu selekcije i zapošljavanja u kompaniji Albo.
Proces selekcije i zapošljavanja u kompaniji Albo, počinje dobrovoljnim dostavljanjem CV-ja (biografije) na mail
info@albo.biz i office@albo.biz ili neku drugu adresu ako je tako oglašeno. Vaše podatke ćemo obrađivati kako bismo Vas kontaktirali I sproveli proces selekcije Vaše podatke, ukoliko nam date saglasnost, ćemo čuvati tokom perioda od 1 (jedne) godine.

3. Ko ima pristup Vašim podacima?
Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga, koji mogu da dobiju pristup vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti se u ovim slučajevima obezbjeđuje ugovorom.

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja. Kriterijume za period čuvanja podataka kreiramo u skladu sa svrhom, ali budući da se tehnička roba ne kupuje svakodnevno, smatramo da je period od 5 godina optimalan za postizanje marketinške svrhe, dok se podaci o realizovanim kupovinama I kupcima čuvaju koliko je to predviđeno poreskim propisima I propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

5. Da li ste u obavezi da nam dostavite Vaše podatke?
U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke, koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama.

6. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?
Da Vam omogucimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se vaši lični podaci dijele, period tokom kog zadržavamo podatke.
Da zahtjevate ispravku netačnih, pogrešno unijetih i/ili zastarjelih podataka.
Da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, tako što ćete se odjaviti na način koji smo predvidjeli (slanjem poruke na određeni broj ili preko određenog linka) kao i slanjem poruke na mail adresu Albo registrovanu u APR-u. Ukoliko je osnov zakon ili legitimni interes, ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu za brisanjem podataka.
Da ograničite obradu Vaših podataka ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da Albu više nisu potrebni Vaši podaci.
Da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom.
Da uputite pritužbu Povjereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

7. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti
Ova Politika stupa na snagu dana 21.08.2019. godine.
Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.