ad-list Scott

PANORAMA M3 PUNA MASKA
Maska za cjelo lice, silikonska sa DIN navojem za filtere, otporna na grebanje.
ŠifraZF-SPRXM3
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
A2 FILTER
Filter A2 za organska isparenja DIN navoj.
ŠifraZF-SPRX300A
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
AB2 FILTER
Filter AB2 za organska i neorganska isparenja DIN navoj.
ŠifraZF-SPRX300AB
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
ABEK2P3 FILTER
Filter ABEK2P3 kombinovani sa filterom za prašinu DIN navoj.
ŠifraZF-SPRX300ABEKP3
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
ABEK2 FILTER
Filter ABEK2P3 kombinovani DIN navoj.
ŠifraZF-SPRX300ABEK
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott