Kako zaštiti ruke od hladnoće, a da posao ne trpi?

Saznajte koje su to neophodne karakteristike zimskih rukvica, u zavisnosti od posla koji obavljate.

Kada temperature postanu niske, čak i jednostavni poslovi postaju teži za obavljanje. Tome doprinosi smanjena pokretljivost zglobova, smanjena osjetljivost prstiju, kao i činjenica da je svaki udarac bolniji nego inače. Sve ovo upućuje na neophodnost upotrebe zimskih zaštitnih i radnih rukavica.

Svrha zimskih rukavica je da, pored zaštite od mehaničkih rizika i povreda šake, pruže i dovoljan nivo termoizolacije, kao i taktilne osjetljivosti tokom rada. Ukoliko rukavice štite od hladnoće, ali ne pružaju mogućnost stabilnog hvata predmeta sa kojim radite, oni su praktično beskorisne.

Zato je ključni faktor u izboru zimskih rukavica, kvalitet materijala od kojeg su proizvedene.

Navešćemo osnovna svojstva materijala od kojih se proizvode zimske rukavice:

1. Materijal mora biti dovoljno tanak da pruži neophodnu osjetljivost u radu, ali ujedno i da zaštiti ruke od hladnoće i toplotu zadrži unutar rukavice.


2. Kada su u pitanju zimske rukavice za spoljne radove, materijal sa spoljašnje strane rukavica treba biti hrapav. Razlog tome je što većina materijala kao (npr. metal) na niskim temperaturama postaju klizavi. Izuzetak ovde predstavljaju samo zimske rukavice namijenjene za rad sa hranom u hladnjačama, kod kojih spoljašanja hrapavost može biti štetna.


3. Zimske rukavice moraju biti dovoljno komforne, kako bi pružile nesmetanu cirkulaciju u vrhovima prstiju.


4. Potrebno je da pružaju i adekvatnu zaštitu od prosjecanja i abrazije u skladu za zahtijevima rada koji se vrši.
5. Sa unutrašnje strane rukavice moraju biti od mekog, na dodir prijatnog materijala, koji će obezbijediti termoizolaciju, ali i zaštitu kože koja je zimi veoma često suha.

BLUETAIL

 

Pletene zimske bešavne rukavice od akrilnih vlakana, koja su mikroporozna, tako da spriječavaju znojenje i čuvaju toplotu. Rukavice su polumočene u prirodni lateks, protivklizne su i elastične. Koriste se za rad u hladnijim vremenskim uslovima u građevinarstvu, mašinskoj industriji, automobilskoj industriji, i sl.

EN 388:2003 1331
EN 388:2016 1241x
EN 511:2006 x1x