Kako čistiti i održavati zaštitni šljem?

Čišćenje i održavanje zaštitnog šljema na ispravan način produžiće životni vijek lične zaštitne opreme, kao i osigurati potpunu zaštitu korisnika. Osim toga, održavanje šljema čistim omogućiće da se lakše uoče potencijalna oštećenja prilikom provjere. Neke dijelove je moguće zamijeniti radi održavanja higijene, ujedno i kako bi oprema duže trajala.

Kako čistiti industrijski zaštitni šljem?

Industrijski zaštitni šljemovi bi trebalo da se čiste sapunom i toplom vodom, a da se potom obrišu mekanom tkaninom.

Napomena: Prilikom čišćenja ne bi trebalo koristiti abrazivna sredstva ili rastvarače.

Važno je šljemove održavati čistim kako bi se osiguralo da se bilo kakva pukotina ili slomljeni dio mogu uočiti tokom pregledanja. Kompletan vodič za čišćenje i održavanje šljemova je naveden u korisničkom uputstvu, koji se prilaže uz šljem.

Da li je moguće zameniti dijelove šljema?

Da, znojnicu i podbradak za šljem je moguće zamijeniti.

JSP Safety je međunarodno priznat vodeći proizvođač lične zaštitne opreme "iznad vrata" (above the neck), a proizvodi se izrađuju i testiraju prema BSI Kitemark™ šemi. U asortimanu Albo kompanije možete naći JSP proizvode visokih performansi, kao i dodatnu opremu koja se ističe kvalitetom i jednostavnošću postavljanja što je čini izuzetno prilagodljivom različitim potrebama i radnim uslovima.