ad-list Climax

CLIMAX 421
Automatska maska za zaraviranje Climax 421 pogodna sve tipove zavarivanja (MIG/MAG elektrode, TIG/WIG, plasma-jet sečenje i varenje) osim laserskog i gasnog zavarivanja.
Cena 89.25 KM 92.00 KM
ŠifraZG-CX-421
KategorijaZaštita glave, lica i sluha
Climax
CLIMAX 619
Sertifikovane naočare za brusače sa okruglim sočivima koja se mogu menjati.
ŠifraZG-CX-619
KategorijaZaštita disajnih organa
Climax
CLIMAX 620
Sertifikovane naočare za brusače sa okruglim sočivima koja se mogu menjati, DIN 6.
ŠifraZG-CX-620
KategorijaZaštita disajnih organa
Climax