ad-list Scott

PROMASK
Maska za cijelo lice sa DIN navojem za filtere, i govornom membranom.
ŠifraZD-SCT5512681
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
P3 FILTER
Filter P3 Scott, DIN za Panorama masku
ŠifraZF-SCT052670
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
ABEK2 FILTER
Filter ABEK2 GF32 (04.2979), DIN navoj za Panorama masku
ŠifraZF-SCT042979
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
A2 FILTER
Filter A2 GF22 (042870), DIN navoj za Panorama masku.
ŠifraZF-SCT042870
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
AB2P3 FILTER
Filter AB2P3 CF22 FILTER (042674) DIN navoj za Panorama masku.
ŠifraZF-SCT042674
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
ABEK2P3 FILTER
Filter ABEK2P3 CF32 (042799), DIN navoj za Panorama masku.
Šifra ZF-SCT042799
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
DIN FILTER AX
Filter AX GF32 (042979), DIN navoj za Panorama masku.
ŠifraZF-SCT042970
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
DIN FILTER A2B2
Filter A2B2 GF22 (042874), DIN navoj za Panorama masku.
Šifra ZF-SCT042874
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
PANORAMA M3 PUNA MASKA
Maska za cjelo lice, silikonska sa DIN navojem za filtere, otporna na grebanje.
ŠifraZF-SPRXM3
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott
A2 FILTER
Filter A2 za organska isparenja DIN navoj.
ŠifraZF-SPRX300A
KategorijaZaštita disajnih organa
Scott