ad-list 3m

Ostvarite dodatni rabat kupovinom jednog ili mixa proizvoda u okviru navedenih kategorija, prema skali:


RADNA ODJEĆA: dodatni rabat 3% za kupovinu 20 i više kom; 5% za 30 i više kom; 7% za 40 i više kom.

KIŠNI PROGRAM: dodatni rabat 3% za kupovinu 50-99 kom; 5% za 100 i više kom.

OBUĆA: dodatni rabat 3% za kupovinu 20 i više pari; 5% za 30 i više pari; 7% za 40 i više pari.

RUKAVICE: dodatni rabat 3% za kupovinu 60 i više pari; 5% za 120 i više pari; 7% za 240 i više pari.

ZAŠTITA GLAVE I SLUHA: dodatni rabat 3% za kupovinu 30 i više kom; 5% za 50 i više kom.

POLUMASKE I FILTERI: dodatni rabat 3% za 10 polumaski i 10 pari filtera; 5% za 15 polumaski i 15 pari filtera.

RESPIRATORI: dodatni rabat 5 % za 100 i više kom; 10% za 200 i više kom.

3M™ 6200 POLUMASKA
Polumaska sa bajonet sistemom kačenja filtera. Lagana sa širokim vidnim poljem.
Cena 38.00 KM
Šifra3M-6200
KategorijaZaštita disajnih organa
3m
ABE1 FILTER
Filter ABE1- 6057 za 3M punu masku i polumasku.
Cena 30.00 KM
Šifra3M-6057
KategorijaZaštita disajnih organa
3m
ABEK1 FILTER
Filter ABEK1 - 6059 za 3M punu masku i polumasku.
Cena 34.50 KM
Šifra3M-6059
KategorijaZaštita disajnih organa
3m
ABEK2P3 FILTER
Filter ABEK2HgP3 + formaldehid - 6099 za 3M punu masku i polumasku.
Cena 95.00 KM
Šifra3M-6099
KategorijaZaštita disajnih organa
3m
3M™ 6800 PUNA MASKA
Maska za cjelo lice, sa dva izmenjiva bajonet fltera i velikim izduvnim ventilom .
Šifra3M-6800
KategorijaZaštita disajnih organa
3m
3M™ 7502 POLUMASKA
Polumaska sa bajonet sistemom kačenja filtera. Široki izduvni ventil.
Šifra3M-7502
KategorijaZaštita disajnih organa
3m
A1 FILTER
Filter A1 - 6051 za 3M punu masku i polumasku.
Šifra3M-6051
KategorijaZaštita disajnih organa
3m
P3 FILTER
Filter P3 - 6035 za 3M punu masku i polumasku.
Šifra 3M-6035
KategorijaZaštita disajnih organa
3m
A2 FILTER
Filter A2 - 6055 za 3M punu masku i polumasku.
Šifra 3M-6055
KategorijaZaštita disajnih organa
3m
P1 PREDFILTER
Predfilter P1 - 5911 za 3M punu masku i polumasku.
Šifra3M-5911
KategorijaZaštita disajnih organa
3m